Thành phố Cần Thơ: Phân công trực 24/24

Ngày 8/9, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ban hành Công văn số 3784/UBND-NC phân công ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo, theo dõi tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Công văn số 3784/UBND-NC yêu cầu: Chủ tịch UBND quận, huyện và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn ứng trực 24/24 giờ để theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cấp trên theo yêu cầu khi có kiểm tra, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác…

phan-cong-truc-covid-1-1631176494.jpg
Công văn số 3784/UBND-NC của UBND thành phố Cần Thơ.

Đồng thời tại Công văn số 3784/UBND-NC, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng giao: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các quận, huyện và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các phương tiện đảm bảo kết nối tốt với hệ thống truyền hình trực tuyến... Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra nội dung chỉ đạo tại Mục 9 Công văn số 3508/UBND-HCTC ngày 24/8/2021 và việc ứng trực 24/24 giờ tại UBND các quận, huyện và UBND các xã, phường, thị trấn… 

phan-cong-truc-covid-2-1631176494.jpg
Lãnh đạo Thành Ủy thành phố Cần Thơ đến tận nơi phong tỏa thăm hỏi và trao quà người dân địa phương.