Làm mẹ

Có 4 kiểu nuôi dạy con dễ khiến trẻ gặp áp lực, lớn lên sẽ cục tính nóng nảy

Sự quan tâm, tình yêu thương, cùng với việc đặt ra những giới hạn và kỳ vọng phù hợp từ phía cha mẹ sẽ hình thành nên những đặc điểm tính cách và tâm lý ổn định cho trẻ.Có 4...