Khám phá

4 tuổi hạn nặng năm Quý Mão 2023: 2 tuổi vừa Tam Tai và Thái Tuế chỉ toàn dư nợ, 1 tuổi ngược dòng

Hạn Tam tai có tính quy luật tự nhiên và không thể tránh - mức độ nặng nhẹ tùy theo số mệnh và phước đức của mỗi người.Hạn Thái Tuế là gì? Trong tử vi phong thủy, Thái Tuế là tên...