Khỏe đẹp thể chất

Một thanh niên chạy xe ẩu bị cụ ông 71 tuổi đánh gãy sống mũi

Người đàn ông 71 tuổi đã chạy xe máy đuổi theo nam thanh niên và đánh bằng mũ bảo hiểm.