Cuộc sống

“Người tới độ tuổi trung niên nên qua lại nhiều với 4 kiểu họ hàng này”. Đó là những kiểu họ hàng nào?

2 ngày trước

Ngoài cha mẹ và anh chị em ra, còn có một kiểu quan hệ thân cận khác, đó chính là “họ hàng”. Thế nên, nếu về già mà vẫn có thể đi lại hòa hợp được với họ hàng thì...