Cuộc sống

Ông bà ta dặn: 'Nghèo không sửa cửa, giàu không dời mộ', không nghe khó mà giàu

Tổ tiên tích đức nên đời sau được hưởng phúc. Việc tùy tiện di dời mộ tổ tiên có thể làm ảnh hưởng đến phúc đức của gia đình. Vì vậy, nếu không phải trường hợp bất khả kháng thì...