Malaysia lo lắng cho thế hệ còi xương và chậm lớn

Tỷ lệ trẻ em bị còi xương ở Malaysia là 30%, bao gồm cả những đứa trẻ lớn lên từ các gia đình khó khăn hay khá giả. [caption id="" align="aligncenter" width="860"] Một chương trình sữa miễn phí được triển khai...