Tổ ấm

Tổ tiên răn dạy: "Hay qua 3 nơi này thì tài lộc hao tổn, giàu rồi cũng lụi". Đó là 3 nơi nào?

1 giờ trước

Theo kinh nghiệm của người xưa thì những ai hay qua lại 3 nơi này tài vận ắt sẽ hao tổn, gia đình giảm phước đức, dẫn tới lụi bạiChốn đỏ đen cờ bạc may rủi Tiền tìm tới những người...