Xã hội

Ai chưa đổi biển số cũ sang biển số xe định danh thì làm ngay 1 việc, không biết mất tiền oan

Quy định về biển số xe định danh đã chính thức đi vào hoạt động nhưng còn nhiều người dân vẫn chưa làm lại biển định danh. Nếu chưa đổi biển số cũ sang biển số định danh, bạn phải...