Xã hội

Năm 2023: 6 trường hợp này được trả lại tiền thuế đất khi làm sổ đỏ, nắm lấy để không mất quyền lợi

Theo quy định của Luật đất đai thì 6 trường hợp dưới đây sẽ không phải nộp tiền thuế đất, nếu có nộp rồi cũng sẽ có thể được hoàn lại. Sổ đỏ là gì? Sổ đỏ chính là tên gọi của...