Xã hội

Năm 2024: Người dân không vi phạm, CSGT vẫn có quyền dừng xe kiểm tra trong 3 tình huống này, ai cũng nên biết

Theo quy định những tình huống dưới đây CSGT có thể dừng xe người dân kiểm tra giấy tờ.3 trường hợp CSGT có thể yêu cầu người dân dừng xe kiểm tra hành chính Theo Điều 16 Thông tư 32 vẫn có...