Sao

Em gái cố NS Vũ Linh kiện Hồng Loan ra tòa liên quan đến tài sản

Em gái cố NS Vũ Linh - ca sĩ Hồng Nhung đã chính thức nộp đơn lên tòa để kiện Hồng Loan (con gái cố NS Vũ Linh) về tranh chấp tài sản thừa kế.