Những biểu hiện trẻ lớn lên thông minh hiếu thuận, xem con bạn có không?

1 giờ trước

Nếu trẻ có những biểu hiện dưới đây thì chứng tỏ khi lớn lên sẽ thông minh ngoan ngoãn hiếu thuận.Trẻ ở những năm đầu đời phát triển rất nhanh và thường những biểu hiện của trẻ trong 3 năm...