Khỏe đẹp tinh thần

Sinh viên HCE tích cực tham gia các hoạt động tại ngày hội việc làm 2023

15:31 24/04/2023

Không chỉ tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm, gặp mặt trực tiếp với gần 30 doanh nghiệp, sinh viên Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh còn năng nổ tham gia các hoạt động hấp dẫn khác tại ngày hội việc làm 2023.