Người dân cần biết khi ra khỏi thành phố Cần Thơ

Trong thời gian cao điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Cần thơ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội.

Trước diễn biến của dịch Covid-19 ở tình hình mới, ngày 23/09/2021, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã ban hành Công văn đóng dấu “Hỏa tốc” về việc giải quyết đối với đề nghị của người dân xin di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố. Để việc xem xét cho phép người dân di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố chặt chẽ, bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã phân thành 02 nhóm đối tượng để được giải quyết.

nguoi-dan-can-biet-1-1632491200.png

Thứ nhất, đối với người dân di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố hoặc đến địa bàn có nguy cơ rất cao (do cá nhân, tổ chức đề nghị): Giao UBND quận, huyện tiếp nhận hồ sơ đối với cá nhân cư trú trên địa bàn và tổ chức đóng trên địa bàn, xem xét các trường hợp đặc biệt, cần thiết phải di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố đến địa phương khác hoặc địa bàn có nguy cơ rất cao, có ý kiến tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Đồng thời, chịu trách nhiệm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định khi người dân quay về nơi cư trú.

nguoi-dan-can-biet-2-1632491199.png

Thứ hai là đối với người nước ngoài đang ở tại thành phố Cần Thơ, có nhu cầu di chuyển ra khỏi địa bàn thành phố: Giao Sở Ngoại vụ tiếp nhận thông tin, chủ trì, phối hợp với cá nhân có liên quan có ý kiến tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết theo đúng quy định.