TP Cần Thơ: Bí thư Thành ủy kiểm tra tại 2 dự án trọng điểm

Chiều ngày 21/9, Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ và các sở, ban, ngành đã có buổi kiểm tra thực tế tại Cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na; cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C, huyện Phong Điền.

Theo đó, tại buổi kiểm tra tiến độ thi công cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na phía bờ quận Cái Răng và quận Ninh Kiều; cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C, huyện Phong Điền. Bí thư Thành ủy Cần Thơ - Lê Quang Mạnh chỉ đạo các nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình 2 dự án cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na và cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C; các nhà thầu phải có phương án bổ sung lao động trên công trình. Việc thi công trên công trường phải gắn với phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch, test COVID-19 định kỳ 3 ngày/lần. 

1-du-an-1632233036.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành đã có buổi kiểm tra thực tế tại cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na.
2-du-an-1632233878.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Lê Quang Mạnh kiểm tra tiến độ thi công cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na phía quận Cái Răng.

Đồng thời, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu nhà thầu của gói thầu cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na phải chấn chỉnh ngay tình trạng chậm trễ tiến độ. Còn đối với dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C, chủ đầu tư cần đẩy nhanh thủ tục đấu nối vào Quốc lộ 61C.

3-du-an-1632233901.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ kiểm tra thực tế tiến độ thi công cầu Trần Hoàng Na phía quận Cái Răng.
4-du-an-1632233923.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành kiểm tra thực tế tại cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na phía quận Ninh Kiều.
5-du-an-1632233927.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng các sở, ban, ngành đã có buổi kiểm tra thực tế tại cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C, huyện Phong Điền.
6-du-an-1632233932.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Lê Quang Mạnh kiểm tra tiến độ thi công cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C, hiện tiến độ gói thầu xây lắp 1 đạt trên 67%, gói thầu xây lắp 2 đạt trên 62% giá trị hợp đồng.

Cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na có tổng vốn đầu tư trên 791,4 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư, hiện tiến độ thực hiện đạt 29,4%, tiến độ giải ngân đạt 28%.

Dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C, huyện Phong Điền có tổng mức đầu tư trên 449,9 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư, hiện tiến độ gói thầu xây lắp 1 đạt trên 67%, gói thầu xây lắp 2 đạt trên 62% giá trị hợp đồng.

7-du-an-1632233953.jpg
Tại buổi kiểm tra dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến quốc lộ 61C. Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Lê Quang Mạnh yêu cầu chủ đầu tư cần đẩy nhanh thủ tục đấu nối vào Quốc lộ 61C.
8-du-an-1632234021.jpg
Các công nhân làm việc tại công trình cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na phía quận Ninh Kiều.
9-du-an-1632234028.jpg
Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu nhà thầu của gói thầu cầu và đường dẫn vào cầu Trần Hoàng Na phải chấn chỉnh ngay tình trạng chậm trễ tiến độ.
10-du-an-1632234037.jpg
Dự án cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C, huyện Phong Điền có tổng mức đầu tư trên 449,9 tỷ đồng.