Cà Mau: Ngày 26/9/2021 là hết hạn cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Lao động và Trẻ em” năm 2021

Nằm trong Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Cà Mau… Ngày 24/9/2021, Ban Tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Lao động và Trẻ em” năm 2021 đã có thông báo thời hạn cuối cùng để nhận bài dự thi là ngày 25/9/2021.

Cuộc thi được phát động từ 0h00 ngày 06/9/2021 và kết thúc vào lúc 17h00 ngày 25/9/2021. Cuộc thi tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Website: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn và trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cà Mau: http://pbgdpl.camau.gov.vn. Thời gian bắt đầu Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về Bộ Luật lao động; Luật trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình và các quy định khác có liên quan.

ca-mau-cuoc-thi-1a-1632493894.png
ca-mau-cuoc-thi-1b-1632493894.png
ca-mau-cuoc-thi-1c-1632493894.png
ca-mau-cuoc-thi-1d-1632493894.png

Thể lệ về các cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2021” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đối tượng dự thi là: Công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ thành viên trong Ban Tổ chức, Thư ký, những người có liên quan)… Với nội dung thi: Tìm hiểu pháp luật về Bộ Luật lao động; Luật trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định khác có liên quan. Thí sinh dự thi có 20 phút làm bài, trả lời trắc nghiệm 20 câu hỏi/lần thi, bằng cách chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án mà câu hỏi đặt ra. Thí sinh được dự thi nhiều lần/cuộc thi. Hệ thống Website sẽ tự động cập nhật và ghi nhận số lần dự thi và kết quả thi của thí sinh.
 

ca-mau-cuoc-thi-2-1632493894.jpg
Cô Trần Thu Thủy.

Cô Trần Thu Thủy, ngụ ở phường 2, thành phố Cà Mau, cho biết: “Tôi rất hoan nghênh và nhiệt liệt ủng hộ những cuộc thi tìm hiểu pháp luật. Qua cuộc thi, người dân sẽ được am hiểu pháp luật hơn và yêu cầu cán bộ công chức, viên chức phải gương mẫu trong việc thực thi pháp luật…”.