Vĩnh Long: Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022

Tiếp nhận đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 956/TTr-SGDĐT ngày 26/8/2021. Ngày 27/8/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định Phê duyệt Kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, theo Kế hoạch thời gian năm học 2021- 2022 của Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Vĩnh Long thì khai giảng năm học vào ngày 05/9/2021. Ngày tựu trường cụ thể như sau: Đối với giáo dục mầm non: ngày 20/9/2021; Đối với giáo dục tiểu học: ngày 20/9/2021; Đối với giáo dục trung học: ngày 06/9/2021 đối với khối lớp 9, 12 và ngày 13/9/2021 đối với các khối lớp còn lại… Đối với giáo dục thường xuyên: ngày 13/9/2021 đối với khối lớp 9, 12 và ngày 20/9/2021 đối với các khối lớp còn lại.

vl-nam-hoc-moi-1-1630213582.jpg
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh khảo sát về công tác phòng chống dịch Covid-19 ở 01 điểm trường học.

Tại Quyết định số 2289/QĐ-UBND do bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký ban hành ngày 27/8/2021, UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục- Đào tạo Tổ chức cho học sinh trực tiếp trở lại trường học khi tỉnh Vĩnh Long trở lại trạng thái bình thường mới. Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cho từng cấp học phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống COVID-19. Chủ động, linh hoạt chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hình thức dạy học theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học. Tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ học sinh các hình thức học tập tại nhà theo hướng dẫn của nhà trường trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp… 

vl-nam-hoc-moi-2a-1630213582.jpg

 

vl-nam-hoc-moi-2b-1630213582.jpg
Quyết định số 2289/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Song song đó là quan tâm đến công bằng trong giáo dục, tạo mọi điều kiện để tất cả học sinh nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, học sinh khuyết tật được bảo vệ và đều được tiếp cận với nội dung, chương trình học thuận lợi và hiệu quả nhất.