Vĩnh Long: Cần thiết lập, giữ vững và mở rộng ‘vùng xanh’

Ngày 21/8, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, xã, thành phố tăng cường thiết lập, giữ vững, mở rộng “vùng xanh” phòng dịch COVID-19.

Công văn số: 4747/UBND-VX nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thiết lập “vùng xanh”- vùng an toàn không có dịch COVID-19 là giải pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài, đảm bảo sự an toàn tại những vùng chưa có dịch; bảo vệ thành quả tại những vùng đã được xét nghiệm, tầm soát và tách ca nhiễm ra khỏi cộng đồng; thu hẹp dần “vùng vàng”, “vùng đỏ”, tiến tới giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, phục hồi sản xuất xanh, làm hậu phương chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe và tính mạng nhân dân trên toàn địa bàn.

giu-vung-xanh-1629950636.png
Công văn số: 4747/UBND-VX của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Các điều kiện phải đảm bảo trong “vùng xanh” gồm: Ban hành và niêm yết nội quy tại mỗi khu vực; Thiết lập các chốt kiểm soát bảo vệ; Huy động lực lượng tham gia bảo vệ “vùng xanh”; Công tác kiểm soát ra – vào, hoạt động cung ứng lương thực, thực phẩm, hoạt động y tế và các hoạt động khác tại “vùng xanh”. 

vl-giu-vung-vung-xanh-2-1629950689.jpg
Vĩnh Long sẽ thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phạm vi xã/phường/thị trấn.

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, linh hoạt trong cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thuộc địa bàn quản lý. Thường xuyên đánh giá, phân loại, xác định rõ tình trạng đối với từng khu vực. Trong trường hợp cần thiết, tùy theo từng khu vực, đối tượng, tổ chức tầm soát phù hợp tình hình thực tế theo quy định, để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.

vl-giu-vung-vung-xanh-3-1629946424.png
Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh COVID-19 từng thời điểm để thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” trong phạm vi xã/phường/thị trấn; huyện/thị xã/thành phố. 

Từng địa phương nghiên cứu chủ động cách làm theo nguyên tắc từng bước thiết lập, bảo vệ, giữ vững và mở rộng “vùng xanh” thuộc địa bàn quản lý; có thể linh hoạt chia nhỏ địa bàn để quản lý, kiểm soát và khẩn trương thiết lập, bảo vệ “vùng xanh” khi đủ điều kiện. “Vùng xanh” phải được quản lý chặt chẽ đối với người từ nơi khác đến hoặc từ vùng dịch về.