Văn bản mới: Cán bộ tiếp công dân định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Admin
Nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo,... tại chính quyền địa phương. Mới đây, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Đối với địa phương các cấp, Thông tư số 03/2021/TT-TTCP đưa ra danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; Vị trí làm công tác tiếp công dân; Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

vb-moi-1a-1633919331.png
vb-moi-1b-1633919357.png
Thông tư số 03/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ gồm: Vị trí làm công tác thanh tra; Vị trí làm công tác tiếp công dân; Vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; Vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; Vị trí làm công tác khác được quy định tại Khoản 2, Điều 36, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

unnamed-1633919429.jpg
Cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác quy định tại Thông tư là từ đủ 3 năm đến 5 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2021.

vb-moi-2-1633919469.jpg
Bà Trần Thu Thủy

Bà Trần Thu Thủy, một người dân ngụ ở phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nói: “Tôi cũng như đông đảo người dân, cử tri ở Cà Mau rất hoan nghênh nội dung của Thông tư số 03/2021/TT-TTCP do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành, bởi vì điều đó sẽ đảm bảo tính khách quan, hiệu quả trong công việc, nhất là công tác thanh tra, tiếp dân, phải gần dân, biết lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của người dân và đặc biệt là kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật kéo dài…”.

Trương Vĩnh Anh Duy