Từ tháng 10/2023: Chủ ô tô, xe máy phải làm điều này khi bán, cho tặng xe kẻo dính phạt

Việc mua bán, cho tặng xe không đúng quy định có thể khiến chủ xe bị phạt tiền nặng cũng chịu những hệ lụy liên quan đến pháp luật về sau.

Từ tháng 10/2023, theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an, một trong những điểm đáng chú ý là việc quản lý ô tô, xe máy bằng biển số định danh.

Theo đó, việc mua bán, cho tặng ô tô, xe máy không còn tùy tiện như trước. Thay vào đó, chủ xe cần phải làm những điều này để tránh bị phạt tiền cũng như những hệ lụy về sau.

bien-so-xe

Cụ thể: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Thông tư 24, khi bán, cho tặng xe, chủ xe chỉ được giao xe và phải giữ lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, sau đó nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Chỉ có duy nhất trường hợp được bán xe kèm theo biển số đó là biển số đấu giá đối với ô tô. Tuy nhiên, khi chuyển quyền sở hữu xe (mua bán xe) kèm theo biển số xe ô tô trúng đấu giá thì chủ xe phải nộp cho cơ quan đăng ký xe giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe (giấy tờ mua bán xe), chủ xe phải làm thủ tục thu hồi.

Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi thì trước khi giải quyết cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định.

Tiền phạt nếu sai quy định

Với xe máy, người vi phạm sẽ bị phạt từ 800.000 đến 2 triệu đồng; với ôtô, mức phạt 2-4 triệu đồng; nếu là tổ chức mức phạt gấp đôi các mức trên (quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ).

Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

bien-so-quy-dinh

Còn trường hợp, khi chủ xe đã làm thủ tục thu hồi, tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Hồ sơ thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe khi bán, cho tặng xe quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 24 bao gồm: Giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe; 02 bản chà số máy, số khung xe; Chứng nhận đăng ký xe; Biển số xe.

Trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe; Bản sao chứng từ mua bán, cho tặng theo quy định.

Thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số với trường hợp bán, cho tặng xe thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 24 như sau:

Chủ xe kê khai giấy khai thu hồi đăng ký, biển số xe trên cổng dịch vụ công; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến; nộp hồ sơ thu hồi và nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe theo quy định.

Sau khi kiểm tra hồ sơ xe hợp lệ, cơ quan đăng ký xe cấp chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe theo quy định (có dán bản chà số máy, số khung và đóng dấu giáp lai của cơ quan đăng ký xe trên bản chà số máy, số khung xe), trong đó, 1 bản trả cho chủ xe; 1 bản lưu hồ sơ xe.