Từ ngày 1/7/2024, người lao động sẽ được tăng lương 2 lần liên tiếp?

Từ ngày 01/7/2024, nhiều người lao động sẽ được tăng lương 2 lần. Địa bàn hưởng mức lương tối thiểu vùng?

Thông tin từ báo Người Lao Động, nếu dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu được thông qua, nhiều người lao động sẽ được tăng lương 2 lần. Cụ thể, từ ngày 1/7/2024, chính sách tiền lương sẽ được triển khai cải cách tổng thể theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, tiền lương khu vực sẽ tăng; theo đó cần có sự điều chỉnh mức lương tối thiểu của khu vực DN để bảo đảm tương quan chung.

Nếu thông qua mức lương tối thiểu vùng mới từ 01/7/2024

Theo khoản 1 Điều 3 dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc theo hợp đồng, mức lương tối thiểu vùng của người lao động dự kiến sẽ tăng từ 200.000 - 280.000 đồng/tháng, tương đương với mức tăng thêm 6% so với hiện hành. Do đó, khi mức lương tối thiểu vùng tăng theo đề xuất tại dự thảo nêu trên thì kéo theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng với người lao động cũng tăng theo.

tu-ngay-1-7-2024-nguoi-lao-dong-se-duoc-tang-luong-it-nhat-2-lan (1)

Tuy nhiên, với những người lao động có lương cao hơn lương tối thiểu vùng thì còn dựa vào sự thỏa thuận giữa người lao động với người sử dụng lao động. Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng đang được đề cập đến tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP với mức thấp nhất ở vùng I là 3,25 triệu đồng/tháng và mức cao nhất là 4,68 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng như sau:

1. Với lương tối thiểu tháng (đồng/tháng)

tu-ngay-1-7-2024-nguoi-lao-dong-se-duoc-tang-luong-it-nhat-2-lan (3)

2. Với lương tối thiểu giờ (đơn vị: đồng/giờ )

tu-ngay-1-7-2024-nguoi-lao-dong-se-duoc-tang-luong-it-nhat-2-lan (2)

Điều này cho thấy rằng cả mức lương tối thiểu hàng tháng và hàng giờ đều có xu hướng tăng so với hiện tại. Dự kiến mức tăng này sẽ nằm trong khoảng từ 200.000 đến 280.000 đồng mỗi tháng hoặc từ 1.000 đến 1.300 đồng mỗi giờ.

Ngoài ra, nếu thông qua việc chuyển địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng. Điều chỉnh địa bàn hưởng mức lương tối thiểu vùng như sau:

- Chuyển từ vùng II có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.410.000 đồng/tháng lên vùng I có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.960.000 đồng/tháng với các địa phương: Thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

- Chuyển từ vùng III có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.860.000 đồng/tháng lên vùng II có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.410.000 đồng/tháng với các địa phương:

TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình); TP Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa); Thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

- Chuyển từ vùng IV có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.450.000 đồng/tháng lên vùng III có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.860.000 đồng/tháng với các địa phương: huyện Triệu Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Yên Định, huyện Vĩnh Lộc, huyện Thiệu Hóa, huyện Hà Trung, huyện Hậu Lộc, huyện Nga Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa); huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).

Ngan