Từ nay tới 1/1/2025: 3 trường hợp này cần đi cấp đổi lại Sổ Đỏ càng cố giữ lại càng bị thiệt thòi

Theo quy định những trường hợp này nên đi cấp đổi lại sổ đỏ để không đánh mất quyền lợi của mình đó là trường hợp nào?

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là tên gọi khác của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sổ đỏ là một loại giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cung cấp cho người dân. Đồng thời, sổ đỏ cũng là giấy tờ có giá trị nên được người dân vô cùng quan tâm. Theo quy định thì những trường hợp này có quyền được xin cấp đổi lại sổ đỏ và việc cấp đổi lại sổ đỏ - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ giúp cho người dân bảo vệ quyền lợi của mình. 

Các trường hợp được cấp đổi Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP việc cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Trường hợp 1. Những trường hợp mà giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng thì cần cấp đổi lại để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ai nên cấp đổi lại sổ đỏ

Ai nên cấp đổi lại sổ đỏ

- Trường hợp 2. Những trường hợp do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; và diện tích ghi trong Sổ Đỏ không còn đúng với diện tích ngoài thực tế thì cần phải đi đổi lại.

- Trường hợp 3. Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Thủ tục hồ sơ để xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Trường hợp cần cấp dổi lại sổ đỏ

Trường hợp cần cấp dổi lại sổ đỏ

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, khi nộp hồ sơ thì xuất trình thêm chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.