Từ nay đến cuối 2024: Lương hưu sẽ tăng thêm bao nhiêu?

Thực hiện chính sách tiền lương, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất từ ngày 1/7/2024 thực hiện tăng lương hưu, trợ cấp BHXH 15%; tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 29,2%, từ 2.055.000 đồng lên 2.655.000 đồng; tăng trợ cấp xã hội 38,9%, từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng.

Dự kiến mức lương hưu sẽ tăng bao nhiêu % trong năm 2024?

Theo đó, ngành Lao động sẽ cố gắng tham mưu để mức lương hưu sẽ tăng tối thiểu đạt 15%, so với mức lương của cán bộ công chức, viên chức tăng 23,5%.

Tăng lương hưu

Tăng lương hưu

Trước đó, tại Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Quốc hội đã quyết nghị từ ngày 1/7/2024, cùng với thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, sẽ đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Tuy nhiên, để xác định lương hưu năm 2024 tăng bao nhiêu phần trăm còn chờ có văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 15/3, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết: đối với chính sách người có công sẽ thực hiện đúng phương châm thể hiện trong Pháp lệnh người có công là “người có công được hưởng trợ cấp cao hơn bình thường”.

Theo tinh thần đó, mức trợ cấp của người có công sẽ cao hơn một bậc so với mức cải cách tiền lương. Đối với nhóm đối tượng hưởng bảo trợ xã hội có mức tăng tương đồng với mức tăng lương bình quân của công chức, có lộ trình gồm hai thời điểm là 1/7/2024 và 1/7/2025.

Về tăng lương hưu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết sẽ phân chia thành 3 nhóm đối tượng. Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau 1/7/2024.

Với nhóm người nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024, Nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Mức lương hưu từ 1/7/2024 được áp dụng theo chính sách đặc biệt cho đối tượng nghỉ hưu vào khoảng thời gian nào?

Căn cứ tại Nghị quyết 104/2023/QH15, chính thức từ ngày 01/7/2024 sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Tại phiên họp thứ 31, chiều 15/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Hiện nay, tăng lương hưu là vấn đề thời sự được nhiều người quan tâm.

Vấn đề về việc tăng mức lương hưu, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo, sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách tiền lương, Bộ đã xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu, phân chia thành 03 nhóm đối tượng. Cụ thể sau đây:

Nhóm 01: là những người nghỉ hưu thông thường. Với nhóm này, mức tăng lương hưu sẽ được tính toán hợp lý giữa khu vực đang làm việc với người nghỉ hưu, hài hòa giữa người cùng chức vụ trước và sau 1/7/2024...

Nhóm 02: những người nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024. Nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Nhóm 03: nhóm nghỉ hưu trước năm 1995. Bộ trưởng cho biết, sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa.

Áp dụng tăng lương hưu cho nhóm đối tượng có công

Áp dụng tăng lương hưu cho nhóm đối tượng có công

Với nhóm này, Bộ trưởng sẽ đề nghị Bộ Chính trị, các cơ quan có thẩm quyền cho áp dụng những chính sách đặc biệt.

Như vậy, từ 1/7/2024 có thể áp dụng mức lương hưu theo chính sách đặc biệt cho nhóm đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa.