TP Cần Thơ: Triển khai dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19

Ngày 14/9/2021, ông Dương Tấn Hiển- Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, kiêm Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo TP Cần Thơ ký ban hành Công văn số: 3901/UBND-KGVX về việc tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

 Căn cứ theo Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam  về việc tổ chức triển khai nội dung bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch Covid-19, UBND thành phố Cần Thơ quyết định giao Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tại chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo nêu trên.
 Nhập dẫn lời

tp-can-tho-1-1631758285.png
Công văn số: 3901/UBND-KGVX của UBND thành phố Cần Thơ.

Trước đó, ông Dương Tấn Hiển- Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ, kiêm Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo thành phố Cần Thơ có công văn gửi Phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện; Đơn vị trực thuộc Sở; Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện về việc triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học 2021-2022. Theo đó, để thực hiện tốt các nhiệm vụ đầu năm học 2021- 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị phòng GD&ĐT quận, huyện, đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện (sau đây gọi tắt là đơn vị) triển khai thực hiện Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 24/8 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành “Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ”.

tp-can-tho-2-1631758285.png
Cần Thơ khai giảng năm học 2021- 2022 qua sóng truyền hình.

Công văn chỉ đạo cũng nêu rõ, trong thời gian chuẩn bị cho học sinh đến trường, nhà trường phân công giáo viên giữ mối liên hệ thường xuyên với cha mẹ học sinh và học sinh để chuẩn bị tâm thế, dụng cụ, phương tiện sẵn sàng đi học; hỗ trợ các đối tượng học sinh thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các em đảm bảo “3 đủ: đủ ăn, đủ mặc và đủ dụng cụ học tập”. Tuyệt đối không để tình trạng học sinh không đến trường do hoàn cảnh khó khăn.