Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam được chuyển đổi thành Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển

Ngày 07/5/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động báo chí cho Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trên cơ sở chuyển đổi từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam.  

Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép hoạt động tạp chí điện tử số 247/GP – BTTTT ngày 07/5/2021 cho Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - https://vanhoavaphattrien.vn/ thuộc Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển trên cơ sở tiếp nhận Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (vanhien.vn) từ Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc để thực hiện quy hoạch báo chí theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu tại văn bản số 128-CV/BTGTW ngày 12/3/2021.

Theo đó, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển có tôn chỉ mục đích hoạt động là thông tin chuyên sâu, chuyên ngành về Văn hóa và Phát triển; Giới thiệu, đăng tải những kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực văn hóa, ngôn ngữ và phát triển xã hội, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước…

tap-chi-1620640429.jpg
Giao diện của Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.

Ngoài ra, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển còn phải thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của một cơ quan báo chí theo Luật Báo chí năm 2016 và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển. Cụ thể là:

- Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, Mục đích của cơ quan báo chí; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của Nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

- Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân; Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;

- Góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam; Mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc, tham gia vào sự nghiệp của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững.

tap-chi-van-hien-1620640477.jpg
Đồng nghiệp chúc mừng TS. Phạm Việt Long, TBT Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển.

Lãnh đạo Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển gồm: TS. Phạm Việt Long, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hiến Việt nam giữ chức vụ Tổng Biên tập; PGS. TS Phạm Hùng Việt, nguyên Tổng Biên tập Từ điển học và Bách khoa thư làm Phó Tổng biên tập.

Với phương châm: Thông tin chính xác, khách quan, độc lập, tin cậy, hiệu quả về các lĩnh vực của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục truyền thống…dưới góc nhìn của khoa học Văn hóa và Phát triển, trên cơ sở kế thừa và phát triển từ Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (vanhien.vn) với bề dày 10 năm xây dựng và phát triển, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - https://vanhoavaphattrien.vn kỳ vọng sớm có được vị trí xứng đáng trong đời sống chính trị - xã hội và đời sống báo chí của nước nhà.

Nhân dịp này, TS. Phạm Việt Long, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của độc giả trong và ngoài nước đã quan tâm đồng hành cùng Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam – vanhien.vn trong hơn 10 năm qua. Đồng thời bày tỏ hy vọng, Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển - https://vanhoavaphattrien.vn  sẽ kế thừa truyền thống và không ngừng đổi mới nội dung và hình thức để phục vụ bạn đọc ngày một tốt hơn sau khi được Ban Tuyên giáo TW, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động trên cở sở chuyển đổi từ Tạp chí điện tử Văn Hiến Việt Nam – vanhien.vn để thực hiện quy hoạch báo chí.  

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

Giấy phép số: 247/GP- BTTTT cấp ngày 07/05/2021 của Bộ TT&TT

Tổng biên tập: TS. Phạm Việt Long

Phó Tổng Biên tập: PGS. TS Phạm Hùng Việt

Trưởng Ban Chuyên đề: ThS. Vương Xuân Nguyên

Địa chỉ: Số 9/26, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội – ĐT: 024.3511.2850/08.4646.0404

Email: vhpt@gmail.com. Website: https://vanhoavaphattrien.vn/