Người khôn ngoan là biết làm đúng làm đủ 4 điều này

Trong cuộc sống này, tại soa một số người có trí tuệ cảm xúc cao? Không phải vì họ thông minh xuất chúng, đơn giản họ dễ dàng có thể đứng ở vị trí của người khác để suy xét vấn đề.

Coi bản thân như người khác

Chúng ta thường cho rằng yếu tố thành công đến từ bên trọng, ví dụ như làm việc chăm chỉ, sự thông minh của chính mình, trong khi đó lại cho rằng thất bại là bởi những yếu tố bên ngoài.

Trong mối quan hệ thân thiết, chúng ta lúc nào dễ dàng nhìn thấy những nỗ lực của bản thân và ghi nhớ những gì mình đã làm nhưng lại bỏ qua công sức của người khác.

Trong cuộc sống chúng ta thường gặp nhiều mâu thuẫn mà nguyên nhân là sự thiên vị của bản thân. Khi coi bản thân mình như người khác thì có nghĩa là nỗ lực khắc phục sự thiên vị bản thân, nhìn nhận từ góc độ công bằng và chính trực để tìm ra những sai sót của bản thân.

Trong cuộc sống chúng ta thường gặp nhiều mâu thuẫn mà nguyên nhân là sự thiên vị của bản thân. (ảnh minh họa)

Trong cuộc sống chúng ta thường gặp nhiều mâu thuẫn mà nguyên nhân là sự thiên vị của bản thân. (ảnh minh họa)

Đối đãi với người khác như đối đãi với chính mình

Điều này muốn răn dạy chúng ta nên học cách đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, đối đãi với người khác thật tốt.

Trong cuộc sống này, tại sao một số người có trí tuệ cảm xúc cao? Không phải vì họ thông minh xuất chúng, đơn giản họ dễ dàng có thể đứng ở vị trí của người khác để suy xét vấn đề. Trí tuệ cảm xúc cao không nằm ở việc nói giỏi mà nằm ở khả năng lý giải, có thể đứng ở vị trí của người khác mà suy xét.

Trong cuộc sống này, tại sao một số người có trí tuệ cảm xúc cao? (ảnh minh họa)

Trong cuộc sống này, tại sao một số người có trí tuệ cảm xúc cao? (ảnh minh họa)

Coi người khác như người khác

Chúng ta vẫn thường nghe chúng ta là người một nhà, nên đừng khách sao. Trưởng thành trong môi trường như thế thì bất tri bất giác chúng ta mắc phải loại bệnh gọi là bệnh lý cộng sinh.

Điều đáng nói là kiểu người mắc bệnh này còn đem việc của mình để ép người khác làm thay, ép người khác phải vượt qua ranh giới của họ.

Trong các mối quan hệ, nếu không có giới hạn nhất định sẽ khiến đối phương tổn thương. Cho dù mối quan hệ có tốt đến đâu nhưng nếu ranh giới khoảng cách bị mất thì cuối cùng người đó sẽ tự làm tổn thương nhau.

Cho dù mối quan hệ có tốt đến đâu nhưng nếu ranh giới khoảng cách bị mất thì cuối cùng người đó sẽ tự làm tổn thương nhau. (ảnh minh họa)

Cho dù mối quan hệ có tốt đến đâu nhưng nếu ranh giới khoảng cách bị mất thì cuối cùng người đó sẽ tự làm tổn thương nhau. (ảnh minh họa)

Cần đối xử bản thân như chính mình

Điều này có nghĩa là chúng ta hãy cứ sống thật với nội tâm của mình. Hãy yêu thương chính mình.

Chúng ta nghĩ bản thân mình yêu mình nhưng thực tế thì không phải. Người mà cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc chính là họ đã biết coi trọng chính bản thân mình.

Chỉ khi yêu thương bản thân thì bạn mới có thể đạt được sự tự tại.