Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3/2024 sẽ được phát đi khi nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 3/2024 có thay đổi ở một số địa phương nên hàng triệu người hưởng lương hưu cần nắm được thông tin này.

Lương hưu tháng 3/2024 được trả khi nào?

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết thời gian phát lương hưu, trợ cấp xã hội tại các điểm chi trả xã, phường, thị trấn từ ngày 2-3 đến hết ngày 10-3, còn các điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11-3 đến hết ngày 25-3.

lich-tra-luong-huu

Tuy nhiên, tùy địa phương, ngành bưu điện sẽ phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội quyết định thời gian chi trả phù hợp song không muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung.

Tại Hà Nội, thời gian bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội qua thẻ ATM là ngày 2-3 và tại điểm chi trả là ngày 5-3.

Còn Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho hay việc thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp hằng tháng bằng tiền mặt từ ngày 2-3 đến 25-3. Đối với nhóm người dùng thẻ ATM, Bưu điện TP.HCM sẽ chuyển tiền vào ngày 2-3.

Trường hợp có tài khoản nhận lương hưu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Á châu, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Bưu điện thành phố chuyển tiền vào thứ hai tuần kế tiếp, tức ngày 4-3. Nguyên nhân là các ngân hàng trên không làm việc vào thứ bảy.

Bưu điện cho hay sẽ chi tiền qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) ngay khi nhận được danh sách và tiền từ bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày hôm sau.

Trong tháng 3-2024, Bưu điện Việt Nam chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng với số tiền gần 18.000 tỉ đồng.

Để thuận lợi cho người dân, hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ phối hợp chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu và trợ cấp hằng tháng cho người dân, đồng thời khuyến khích bà con nhận tiền qua thẻ ATM.

Bảo hiểm xã hội sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình chi trả và xử lý dứt điểm phát sinh, vướng mắc. Trường hợp bà con ốm đau, già yếu, cô đơn, bệnh tật, không có khả năng đến điểm tiếp nhận sẽ được nhân viên bưu điện hỗ trợ tại nhà.

Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

lich-tra-luong-huu-thang-3

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

Lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của người lao động được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2021

55 tuổi 4 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2022

55 tuổi 8 tháng

2023

60 tuổi 9 tháng

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

2027

61 tuổi 9 tháng

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

   

2029

58 tuổi

   

2030

58 tuổi 4 tháng

   

2031

58 tuổi 8 tháng

   

2032

59 tuổi

   

2033

59 tuổi 4 tháng

   

2034

59 tuổi 8 tháng

   

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Như vậy, theo lộ trình trên thì tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường năm 2024 đối với lao động nam là 61 tuổi và đối với lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.