Kết quả xổ số Vietlott ngày 28/3/2023: Ai là chủ nhân giải thưởng Jackpot 33 tỷ đồng?

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 858 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng chưa tìm được chủ nhân giải thưởng 33 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 858 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 06 - 21 - 24 - 41 - 50 - 53|13

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 33 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 35 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 4 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 4,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 12 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 423 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 9501 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 21 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 855 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 07 - 17 - 31 - 43 - 45 - 49|52

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 68 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 70 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,3 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 12 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 834 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 17796 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 7 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 849 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 08 - 22 - 25 - 27 - 39 - 50|28

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 52 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 55 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,6 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 19 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 846 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 16361 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 2 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 847 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 01 - 03 - 23 - 24 - 43 - 48|31

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 47 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 49 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,2 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 9giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 590 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 13363 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 28 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 846 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 02 - 13 - 14 - 30 -43 - 55|22

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 45 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 47 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 4,1 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 4,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 6 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 569 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 12437 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 25 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 845 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 01 - 02 - 14 - 21 - 38 - 51|50

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 43 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 45 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,8 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 4 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 12 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 501 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 10921 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 23 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 844 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 12 - 16 - 29 - 31 - 39 - 48|40

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 41 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 43 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,6 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 15 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 528 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 11269 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 843 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 04 - 12 - 15 - 21 - 30 - 44|05

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 40 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 45 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,5 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 13 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 758 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 14170 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 840 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 01 - 09 - 33 - 37 - 43 - 45|23

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 35 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 37 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay đã tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,1 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,6 tỷ đồng. Do đó, người trúng thưởng sẽ nhận được số tiền là 3,3 tỷ đồng sau khi đã trừ thuế.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 8 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 531 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 11859 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 838 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 01 - 10 - 29 - 30 - 49 - 50|09

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 31 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 34 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,1 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 2 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 439 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 9081 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 2 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 835 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 03 - 10 - 23 - 29 - 34 - 53|11.

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 79 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 83 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 4 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 4,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 15 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 899 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 19788 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 31 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 829 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 10 - 11 - 31 - 32 - 38 - 52|05

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 73 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 76 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,4 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 29 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 1571 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 28703 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 17 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 829 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 01 - 09 - 20 - 36 - 44 - 50|40

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 59 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 61 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,3 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 12 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 866 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 18669 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 7 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 825 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 03 - 04 - 09 - 15 - 33 - 54|16

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 49 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 51 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,2 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 16 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 697 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 14990 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 5 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 824 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 05 - 12 - 34 - 37 - 47- 49|28

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 47 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 49 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay đã tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,4 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ trở về 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 12 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 625 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 13368 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 3 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 823 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 09 - 13 - 24- 43 - 47 - 48|18

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 45 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 48 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay đã tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,2 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 15 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 720 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 15390 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 31 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 822 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 10 - 15 - 36 - 42 - 45 - 52|20

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 40 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 44 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay đã tìm được chủ nhân giải khủng hơn 4,2 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 4,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 12 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 678 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 15098 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 819 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 05 - 19 - 22 - 23 - 30 - 44|52

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 36 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 40 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,4 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 3,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 21 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 771 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 14876 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 20 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 817 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 02 - 06 - 09 - 20 - 31 - 35|42

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 32 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo cộng dồn lên mức 35 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay đã tìm được chủ nhân giải khủng hơn 5,5 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ quay về mức 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 7 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 744 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 15627 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 17 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 816 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 01 - 02 - 29- 34 - 41 - 42|09

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay đã tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 167 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo sẽ quay về 30 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 5,2 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng đồn lên mức 5,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 10 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 1358 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 31221 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 815 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 02 - 25 - 38 - 50 - 51 - 55|21

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 155 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo dồn lên mức 164 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay đã tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,9 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng đồn lên mức 4,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 34 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 1727 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 34399 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 10 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 813 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 02 - 12 - 13 - 18 - 33 - 44|31

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 134 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo dồn lên mức 140 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 3,9 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 4,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 20 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 1502 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 35069 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 8 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 812 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 06 - 30 - 36 - 41 - 49 - 55|20

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 126 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo dồn lên mức 130 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay đã tìm được chủ nhân giải khủng hơn 6 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 6,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 20 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 1392 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 32136 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 6 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 811 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 01 - 11 - 25 -44 - 45- 46|35

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 116 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo dồn lên mức 120 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 4,9 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 5,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 20 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 1392 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 32136 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 809 loại hình xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là: 16 - 17 - 27 - 48 - 52 - 53|24

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm thấy chủ nhân giải Jackpot 1 giá trị 108 tỷ đồng. Do đó, số tiền trong kết quả Vietlott Power 6/55 trong kỳ quay tiếp theo dồn lên mức 113 tỷ đồng.

Trong kỳ quay số mở thưởng này, giải Jackpot 2 hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải khủng hơn 4,1 tỷ đồng nên số tiền ở kỳ quay tiếp theo sẽ cộng dồn lên mức 4,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, hội đồng còn tìm thấy được 18 giải nhất mỗi giải 40 triệu đồng, 1282 giải nhì mỗi giải 500 nghìn đồng và 28.205 giải ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Giá trị giải thưởng xổ số Vietlott

Đối với loại hình Vietlott Power 6/55, người chơi sẽ chọn 6 số theo ý của mình trong số 55 số từ 1 đến 55. Nếu số mà người chơi trùng khớp hoàn toàn chính là giải độc đắc với tổng giá trị giải thưởng tối thiểu 30 tỷ đồng. Tùy theo giá trị trong kỳ quay số giải thưởng mà người chơi nhận được số tiền tương ứng.

Đặc biệt, kết quả Vietlott Power 6/55 sẽ không giới hạn số người trúng. Tuy nhiên, càng nhiều người trùng dãy số thì số tiền sẽ chia ra đều cho người chơi. Hơn nữa, đối với loại hình xổ số Power sẽ có thêm giải Jackpot 2 với 5 chữ số đầu trùng với Jackpot 1 còn 1 số sau sẽ khác.

Nếu người mua vé số có kết quả trùng 5 số không cần theo thứ tự so với kết quả Vietlott Power 6/55 của hội đồng mở thưởng thì người đó đã trúng giải nhất với trị giá 40 triệu đồng. Tương tự, nếu trùng 4 số so với giải đặc biệt thì trúng giải nhì với trị giá 500 nghìn đồng và nếu trùng khớp 3 số thì trúng giải ba trị giá 50 nghìn đồng.

Điều đáng nói là ở loại hình Vietlott 6/55, chỉ chia đều số tiền mà nhiều người trùng dãy số đặc biệt còn các giải nhất, nhì, ba thì không giới hạn số lượng người trúng thưởng.

Mua vé số Vietlott ở đâu?

Để mua vé số của Vietlott, khách hàng có thể đến các đại lý của Vietlott. Hiện nay, nhiều người cũng có thể lựa chọn mua vé số online qua các ứng dụng liên kết với Vietlott.

Trúng Vietlott nhận giải thưởng ở đâu?

Thời hạn nhận giải thưởng của loại hình Vietlott Power sẽ là 60 ngày kể từ ngày công bố trúng giải. Quá hạn, giá trị giải thưởng sẽ bổ sung vào các hạng mục khác của Vietlott. Theo quy định, những người trúng giải thưởng độc đắc sẽ phải nộp thuế 10% và những người trúng giải trên 10 triệu sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Bộ Tài chính.