Kết quả xổ số Vietlott ngày 22/3/2023: Ai là chủ nhân giải thưởng Jackpot 28 tỷ đồng?

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1019 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng chưa tìm được chủ nhân giải thưởng 28 tỷ đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1018 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 05 - 08 - 10 - 15- 17 - 41

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 28 tỷ đồng. Số tiền sẽ cộng dồn ở kỳ quay tiếp theo lên mức khoảng 30 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 27 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1226 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và  20102 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 19 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1018 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 02 - 07 - 10- 21 - 28 - 35

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 24 tỷ đồng. Số tiền sẽ cộng dồn ở kỳ quay tiếp theo lên mức khoảng 26 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 26 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1382 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 19960 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1016 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 11 - 19 - 23 - 28- 34 - 35

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 21 tỷ đồng. Số tiền sẽ cộng dồn ở kỳ quay tiếp theo lên mức khoảng 23 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 30 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1141 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 19544 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 12 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1015 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 10 - 28 - 29 - 31 - 33 - 37

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 19 tỷ đồng. Số tiền sẽ cộng dồn ở kỳ quay tiếp theo lên mức khoảng 21 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 39 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1103 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 16711 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1013 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 10 - 13 - 22 - 25 - 28 - 36

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 16 tỷ đồng. Số tiền sẽ cộng dồn ở kỳ quay tiếp theo lên mức khoảng 18 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 21 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1085 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 17257 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1011 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 10 - 22 - 26 - 27 - 33 - 43

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 13 tỷ đồng. Số tiền sẽ cộng dồn ở kỳ quay tiếp theo lên mức khoảng 15 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 16 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 792 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 14455 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1010 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 04 - 09 - 16 - 26 - 28 - 42

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay đã tìm được chủ nhân giải Jackpot 96 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 30 tỷ đồng. Do có hai người trúng thưởng thì mỗi người sẽ nhận được hơn 48 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thì mỗi người sẽ còn được nhận hơn 43 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 59 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 3101 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 48675 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 26 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1009 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 04 - 09 - 16 - 26 - 28 - 42

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 87 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 90 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 47 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 2444 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 41868 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1006 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 02 - 20 - 22- 28 - 29 - 38

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 65 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 69 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 31 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1979 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 31792 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 17 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1005 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 01 - 05 - 10 - 13 - 23 - 25

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 58 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 61 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 49 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 2036 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 33358 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 15 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1004 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 01 - 02 - 08 - 20 - 24 - 31

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 52 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 55 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 34 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.663 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 29392 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1003 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 03 - 05 - 11- 23 - 24 - 42

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 46 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 50 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 30 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.700 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 27864 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1001 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 06 - 18 - 20 - 22 - 26 - 34

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 37 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 42 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 36 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.600 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 23600 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 5 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 1000 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 13 - 15 - 23 - 29 - 31 - 34

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 32 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 36 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 29 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.261 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 20845 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 999 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 04 - 11 - 16 - 30 - 33 - 43

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 28 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 31 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 29 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.133 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 19206 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 1 tháng 2 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 998 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 16 - 21 - 27 - 29 - 34 - 44.

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 25 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 27 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 22 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.084 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 19505 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 18 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 993 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 08 - 09 - 15 - 21 - 26 - 45

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 14 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 16 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 20 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.133 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 18386 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 990 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 11 - 29 - 32 - 39- 40 - 43

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 52 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 55 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 28 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.548 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 26215 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 6 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 989 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 02 - 07 - 16 - 25 - 35 - 38

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 47 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 49 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 31giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.659 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 26245 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 4 tháng 1 năm 2023

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 988 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 03 - 05- 07 - 37- 39- 42

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 42 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 45 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 43 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.570 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 25848 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 983 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 02 - 14 - 21 - 22- 35 - 43

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 28 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 31 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 25 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.360 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 22153 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 980 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 06 - 19 - 22 - 26 - 38 - 39

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 20 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 22 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 21 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1.406 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 22.518 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 14 tháng 12 năm 2022

Trong phiên quay số mở thưởng lần thứ 979 loại hình xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay, hội đồng mở thưởng công bố dãy số may mắn dành cho người trúng giải hôm nay là 13 - 29 -35 - 37 - 38 - 41

Trong lần quay số mở thưởng này, Vietlott hôm nay chưa tìm được chủ nhân giải Jackpot 20 tỷ đồng. Số tiền sẽ ở kỳ quay tiếp theo sẽ về mức khoảng 22 tỷ đồng.

Hội đồng cũng tìm thấy được 24 giải nhất mỗi giải 10 triệu đồng, 1034 giải nhì mỗi giải 300 nghìn đồng và 19355 giải ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Giá trị giải thưởng xổ số Vietlott

Đối với loại hình Vietlott Mega 6/45, người chơi sẽ chọn 6 số theo ý của mình trong số 45 số từ 1 đến 45. Nếu số mà người chơi trùng khớp hoàn toàn chính là giải độc đắc với tổng giá trị giải thưởng tối thiểu 13 tỷ đồng. Tùy theo giá trị trong kỳ quay số giải thưởng mà người chơi nhận được số tiền tương ứng.

Đặc biệt, kết quả Vietlott Mega 6/45 sẽ không giới hạn số người trúng. Tuy nhiên, càng nhiều người trùng dãy số thì số tiền sẽ chia ra đều cho người chơi.

Nếu người mua vé số có kết quả trùng 5 số không cần theo thứ tự so với kết quả Vietlott Mega 6/45 của hội đồng mở thưởng thì người đó đã trúng giải nhất với trị giá 10 triệu đồng. Tương tự, nếu trùng 4 số so với giải đặc biệt thì trúng giải nhì với trị giá 300 nghìn đồng và nếu trùng khớp 3 số thì trúng giải ba trị giá 30 nghìn đồng.

Điều đáng nói là ở loại hình Vietlott 6/45, chỉ chia đều số tiền mà nhiều người trùng dãy số đặc biệt còn các giải nhất, nhì, ba thì không giới hạn số lượng người trúng thưởng.

Mua vé số Vietlott ở đâu?

Để mua vé số của Vietlott, khách hàng có thể đến các đại lý của Vietlott. Hiện nay, nhiều người cũng có thể lựa chọn mua vé số online qua các ứng dụng liên kết với Vietlott.

Trúng Vietlott nhận giải thưởng ở đâu?

Thời hạn nhận giải thưởng của loại hình Vietlott Mega sẽ là 60 ngày kể từ ngày công bố trúng giải. Quá hạn, giá trị giải thưởng sẽ bổ sung vào các hạng mục khác của Vietlott. Theo quy định, những người trúng giải thưởng độc đắc sẽ phải nộp thuế 10% và những người trúng giải trên 10 triệu sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Bộ Tài chính.

Kết quả Vietlott Mega 6/45 sẽ được mở thưởng vào các ngày 4,6, chủ nhật trong tuần. Khi trúng giải, người chơi có thể mang đến địa chỉ mua vé số để liên hệ làm thủ tục chuẩn bị nhận giải.