Hỗ trợ khó khăn do Covid-19: Quyết sách hợp lòng dân, phù hợp thực tiễn

Mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ trưởng phân công cho các bộ phận thường trực chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc đôn đốc các địa phương, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ban, ngành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg… với 12 chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19.

chinh-sach-ho-tro-1-1627175226.jpg
Diễn viên, nghệ sĩ cũng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
chinh-sach-ho-tro-2-1627175233.jpg
Người lao động ngừng việc được hỗ trợ theo quy định.

Cụ thể, mở rộng nhiều đối tượng được xem xét, hỗ trợ hơn như: Hỗ trợ một lần 3.710.000đ đối với đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ, hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ hộ kinh doanh 3.000.000đ/hộ từ ngày 1/5/2021 đến hết 31/12/2021; hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến hết 31/12/2021; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động; chính sách hỗ trợ bổ sung và trẻ em; hỗ trợ tiền ăn đối với F0 và F1…

chinh-sach-ho-tro-3-1627175374.png
Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ hỗ trợ nhiều đối tượng hơn trước đây.

Bên cạnh đó, để giám sát và thực hiện nghiêm Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố và vận hành ĐƯỜNG DÂY NÓNG TRỰC TUYẾN hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Người dân gửi email tới địa chỉ: thongtinchinhphu@chinhphu.vn hoặc nhắn qua mục Email của fanpage Thông tin Chính phủ trên Facebook: https://www.facebook.com/thongtinchinhphu... Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị kịp thời chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.