Có 1 trường hợp này bị thu CCCD vĩnh viễn, người dân nên biết kẻo thiệt thòi

Tạ Thị Thu Hương

Theo quy định thì những trường hợp dưới đây sẽ bị thu hồi và tạm giữ CCCD người nên biết sớm.

 CCCD là gì?

CCCD chính là giấy tờ tùy thân nhằm xác định danh tinh, địa chỉ chỉ cấp cho những người thuộc công dân Việt Nam. Đây là một giấy tờ tùy thân vô cùng quan trọng, bởi vậy người dân cần phải có để có thể xác định danh tính của mình khi muốn sinh sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, CCCD cũng liên quan tới rất nhiều quyền lợi của người dân không nên tùy tiện làm lộ thông tin, hoặc cho người khác mượn kẻo dễ gặp rắc rối.

Theo quy định tại điều Điều 28 Luật CCCD 2014, thẻ CCCD bị thu hồi, tạm giữ trong các trường hợp sau:

Theo quy định thì thẻ CCCD bị thu hồi trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam. Như vậy, chỉ trong trường hợp này người dân mới bị thu hồi CCCD một cách vĩnh viễn.

cc

Những trường hợp CCCD bị tạm giữ:

- Người đang chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.

Trong thời gian bị tạm giữ thẻ CCCD, công dân được cơ quan tạm giữ thẻ CCCD cho phép sử dụng thẻ CCCD của mình để thực hiện giao dịch theo quy định của pháp luật.

Công dân được trả lại thẻ CCCD khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam, chấp hành xong án phạt tù, chấp hành xong quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

truong hop bi thu hoi cccd

Về thẩm quyền thu hồi, tạm giữ thẻ CCCD được quy định như sau:

- Cơ quan quản lý CCCD có thẩm quyền thu hồi thẻ CCCD trong trường hợp công dân bị tước quốc tịch, thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

- Cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có thẩm quyền tạm giữ thẻ CCCD trong trường hợp bị tạm giữ thẻ nêu trên.

Như vậy, trong trường hợp người nhà của bạn là CCCD bị tạm giữ (không phải thu hồi). Khi chấp hành xong án phạt tù thì cơ quan chức năng sẽ trả lại CCCD sẽ trả lại cho người nhà của bạn.