Bắt đầu từ 1/7/2024: Chỉ có 4 đối tượng được tăng mức lương lên hơn 32%, là ai?

Từ tháng 7 năm 2024, bốn đối tượng sẽ được hưởng lợi từ việc tăng mức lương lên hơn 32%, một bước tiến đáng kể trong sự nghiệp và tài chính của họ.

4 đối tượng được tăng mức lương lên hơn 32% từ 1/7/2024 là ai?

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024. Đồng thời, Quốc hội cũng quyết nghị thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024, theo hướng dẫn của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Sẽ có 4 đối tượng được tăng mức lương lên hơn 32% từ 1/7/2024

Sẽ có 4 đối tượng được tăng mức lương lên hơn 32% từ 1/7/2024

Hiện nay, lương khu vực doanh nghiệp được phân thành 4 vùng với mức lương thấp nhất bình quân hiện nay là hơn 3,9 triệu đồng. Vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2024 là 6%, có hiệu lực từ 1/7/2024. Điều này dự kiến sẽ tạo ra sự tăng cao hơn về mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp.

Cùng với đó, mức lương thấp nhất của công chức viên chức cũng được dự báo sẽ tăng đáng kể so với mức hiện tại, khi so sánh với mức lương khởi điểm của công chức, viên chức có trình độ trung cấp và hệ số lương 1,86.

Mức lương trung bình của công chức viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất của công chức viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Theo đó, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Điều này đồng nghĩa với việc tăng mức lương bình quân hơn 32% cho công chức viên chức so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

Cải cách bảng lương cũ sau ngày 1/7/2024

Cải cách bảng lương cũ sau ngày 1/7/2024

Tại tiết 3.1, tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm 02 bảng lương mới cho công chức viên chức như sau:

1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã;

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo;

Như vậy, theo thông tin Bộ Nội vụ tăng mức lương bình quân hơn 32% từ 1/7/2024 so với thu nhập bình quân người lao động đối với 04 đối tượng là:

- Công chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- Công chức không giữ chức danh lãnh đạo.

- Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

- Viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.