80 phường tại TP.HCM đề xuất sáp nhập, người dân sắp cập nhật thông tin một loạt các giấy tờ?

Nguyễn Thị Thanh Ngân
Danh sách 80 phường tại TP.HCM được đề xuất sáp nhập, người dân không khỏi lo lắng việc cập nhật thông tin trên nhiều loại giấy tờ khác nhau.

Dẫn tin từ báo Thanh Niên, UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong giai đoạn này, TPHCM có 129 phường cần sắp xếp, tuy nhiên địa phương đề xuất không thực hiện sắp xếp đối với 49 phường do có yếu tố đặc thù.

Trong tờ trình gửi Bộ Nội vụ, UBND TPHCM đề xuất, kiến nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội đồng ý cho Thành phố vận dụng một số yếu tố đặc thù. Cụ thể, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp, nhưng có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ khi năm 1976 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

80-phuong-tai-tphcm-duoc-de-xuat-sap-nhap-nguoi-dan-sap-cap-nhat-lai-thong-tin-mot-loat-cac-giay-to (3)

Trong giai đoạn 2023-2030, các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc đơn vị hành chính cấp huyện đã được sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 thì không bắt buộc phải sắp xếp.

Theo phương án của TPHCM đưa ra, 80 phường thuộc diện sắp xếp thuộc 10 quận. Sau khi triển khai phương án, thành phố sẽ có 38 phường mới, giảm 39 phường so với hiện tại.

Tại quận 3, phường 9 sẽ sáp nhập với phường 10 để thành lập phường 9; phường 12 nhập với phường 13 để hình thành phường 12.

Tại quận 4, phường 6 sẽ nhập với phường 9 để thành phường 9; phường 8 nhập với phường 10 để thành phường 8; phường 14 nhập với phường 15 để thành phường 15.

Tại quận 5, phường 2 sẽ nhập với phường 3 để thành phường 2; phường 5 nhập với phường 6 để thành phường 5; phường 7 nhập với phường 8 để thành phường 7; phường 10 nhập với phường 11 để thành phường 11.

80-phuong-tai-tphcm-duoc-de-xuat-sap-nhap-nguoi-dan-sap-cap-nhat-lai-thong-tin-mot-loat-cac-giay-to (4)
80 phường được TP.HCM đề xuất sáp nhập trong các năm tới tập trung ở 10 quận: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp và Phú Nhuận.

Tại quận 6, phường 2 nhập với phường 6 cùng một phần phường 5 để hình thành phường 2; phường 1 nhập với phường 3 và phường 4 để thành phường 1; phường 9 nhập với một phần phường 5 để thành phường 9; phường 11 nhập với một phần phường 10 để thành phường 11; phường 14 nhập với một phần phường 13 để thành phường 13.

Tại quận 8, phường 1 sẽ nhập với phường 2, phường 3 để thành lập phường Rạch Ong; phường 8 nhập với phường 9 và phường 10 để thành lập phường Hưng Phú; phường 11 nhập với phường 12, phường 13 để thành lập phường Xóm Củi.

Tại quận 10, phường 6 nhập với phường 7 thành phường 6; phường 5 nhập với phường 8 thành phường 8; phường 10 nhập với phường 11 thành phường 10.

Tại quận 11, phường 1 nhập với phường 2 thành phường 1; phường 4 nhập với phường 6 và phường 7 thành phường 7; phường 8 với phường 12 thành phường 8; phường 9 nhập với phường 10 thành phường 10; phường 11 nhập với phường 13 thành phường 11.

80-phuong-tai-tphcm-duoc-de-xuat-sap-nhap-nguoi-dan-sap-cap-nhat-lai-thong-tin-mot-loat-cac-giay-to (2)

Tại quận Bình Thạnh, phường 1 nhập với phường 3 thành phường 1; phường 5 và một phần phường 6 thành phường 5; phường 7 và một phần phường 6 thành phường 7; phường 11 với một phần phường 13 thành phường 11; phường 2 nhập với phường 15 thành phường 15; phường 19 và phường 21 thành phường 19; phường 14 và phường 24 thành phường 24.

Tại quận Gò Vấp, các phường 1, 4, 7 được sáp nhập thành phường 1; phường 8 nhập với phường 9 thành phường 8; phường 14 với một phần phường 13 thành phường 14; phường 15 với một phần phường 13 thành phường 15.

Tại quận Phú Nhuận, phường 3 và phường 4 nhập thành phường 4; phường 15 với phường 17 thành phường 15.

Liên quan đến 80 phường tại TP.HCM đề xuất sáp nhập. Một số phản ứng của người dân như sau.

- Thay đổi như thế thì người dân lại phải đi thay đổi giấy tờ các loại, các bảng hiệu, số nhà phải thay đổi địa chỉ cư trú...

- Tiện lợi cho ai chưa thấy, thấy người dân phải tốn công, thời gian và có thể cả tiền để đi cập nhập thông tin một loạt giấy tờ, làm lại biển số nhà, thông tin cá nhân. Quá kì.

- Khi tôi cần đến cơ quan hành chính 3 cấp luôn đến đâu tôi cũng thấy đông quá tải, chờ đợi lâu, luật cũng nên cho các cơ quan của thành phố tăng thêm nhân viên, thành phố không giống các tỉnh thành ít dân hơn nhé.

- Nếu tầm nhìn xa hơn trong bối cảnh gần như tất cả công việc hành chính sẽ thực hiện trên không gian mạng, 5 năm sau AI sẽ thay thế rất nhiều công việc giấy tờ thì đơn vị hành chính Phường không còn cần thiết.

Ngan