Từ 1/7/2024: Những đối tượng này được tăng lương kép, 2 lần đó là ai?

Theo quy định từ 1/7/2024 người lao động được cải cách tiền lương và tăng lương tối thiểu theo vùng. Những đối tượng này sẽ được tăng lương 2 lần.

 Tiền lương là gì?

Tiền lương là khoản tiền mà người thuê lao động chi trả cho người lao động hàng tháng. Mức tiền lương sẽ được chi trả dựa trên sự thỏa thuận giữa hai bên. Tuy nhiên, mức lương mà doanh nghiệp người tuyến dụng trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo vùng mà nhà nước đã quy định. Kể từ ngày 1/7/2024 lương theo vùng và mức lương theo giờ có sự dịch chuyển theo chiều hướng tăng lên. Đồng thời, có nhiều địa phương chuyển vùng từ vùng 4 lên vùng 3, từ vùng 3 lên vùng 2, từ vùng 2 lên vùng 1. Như vậy sẽ có những đối tượng người lao động được tăng lương kép, tăng lương hai lần. 

Ai là người lao động nào được tăng lương 2 lần?

Theo quy định lương theo vùng sẽ được điều chỉnh kể từ ngày 1/7/2024.

Vùng I  mức lương sẽ điều chỉnh lên thành 4.960.000. Mức lương theo giờ là 23.800

Vùng II mức lương theo vùng là 4.410.000 và mức lương theo giờ  là 21.200

Vùng III mức lương tối thiểu theo vùng là 3.860.000. Mức lương theo giờ là 18.600

Vùng IV mức lương theo vùng là 3.450.000. Mức lương theo giờ là 16.600

Ngoài việc tăng lương tối thiểu vùng theo đề xuất mới nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì dự thảo Nghị định về lương tối thiểu vùng cũng điều chỉnh một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng.

Căn cứ vào dự thảo Nghị định mới, một số địa bàn được chuyển từ vùng thấp lên vùng cao, do đó, mức lương tối thiểu vùng cũng được tăng lên.

Những người lao động đang làm việc tại các vùng II, III, IV mà thuộc các địa phương được điều chỉnh lên vùng cao hơn thì sẽ được tăng lương hai lần. Cụ thể là một lần tăng do được điều chỉnh vùng và một lần tăng do mức lương tối thiểu được tăng theo vùng.

Đối tượng nào được tăng lương kép 2 lần

Đối tượng nào được tăng lương kép 2 lần

Điều chỉnh vùng với một số địa phương

Căn cứ theo Phụ lục danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ 01/7/2024 của dự thảo Nghị định, các địa phương được điều chỉnh vùng gồm có:

- Chuyển từ vùng II có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.410.000 đồng/tháng lên vùng I có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.960.000 đồng/tháng với các địa phương: Thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Người lao động nào được tăng lương 2 lần

Người lao động nào được tăng lương 2 lần

- Chuyển từ vùng III có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.860.000 đồng/tháng lên vùng II có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 4.410.000 đồng/tháng với các địa phương:

TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình); TP Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa); Thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

- Chuyển từ vùng IV có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.450.000 đồng/tháng lên vùng III có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3.860.000 đồng/tháng với các địa phương: huyện Triệu Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Yên Định, huyện Vĩnh Lộc, huyện Thiệu Hóa, huyện Hà Trung, huyện Hậu Lộc, huyện Nga Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa); huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận).

Theo như kết quả này thì những người lao động ở địa phương trên sẽ được tăng lương hai lần.