Sẽ có sự thay đổi về tiền lương cho người lao động kể từ ngày 1/7/2024?

Tạ Thị Thu Hương

Tiền lương luôn là vấn đề mà bất kỳ ai trong chúng ta đều quan tâm, nhất là với những cán bộ nằm trong diện ngân sách nhà nước.

Tiền lương là gì?

Tiền lương là khoảng tiền hàng tháng mà người lao động được thỏa thuận để thực hiện một công việc nào đó. Tiền lương là vấn đề vô cùng quan trọng với người lao động bởi nó giúp duy trì cuộc sống và khiến cho người lao động có thêm động lực để làm việc. Khi mức lương phù hợp với công sức lao động thì con người sẽ nỗ lực nhiều hơn. Ngược lại, nếu mức lương không thỏa đáng sẽ nảy sinh nhiều tâm lý chán chường. Bởi vậy, việc cải cách tiền lương điều chỉnh sao cho phù hợp chưa bao giờ hết "nóng" ở nước ta.

Sẽ cải cách tiền lương vào 1/7/2024?

Phát biể tại lễ bế mạc Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023, và ngày 19/9/2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu diễn đàn đã dành nhiều thời gian trọng tâm không chỉ vào các vấn đề kinh tế - xã hội mang tính thời sự, ngắn hạn mà còn tiếp cận các vấn đề lớn.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình  cũng nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Đây cũng là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

"Đây là cải cách chứ không phải tăng lương bình thường. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm chúng ta có thể áp dụng là từ 1-7-2024"

Như vậy, rất có thể việc cải cách chính sách tiền lương sẽ áp dụng từ 1/7/2024.

Mức lương của người lao động sẽ thay đổi như thế nào từ 1/7/2024

Mức lương của người lao động sẽ thay đổi như thế nào từ 1/7/2024

Một trong những điểm mới khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 là xóa bỏ tiền lương cơ sở. Theo đó, lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ được thiết kế gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm: Cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Cải cách tiền lương từ 1/7/2024?

Xác định vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương. Theo đó, người đứng đầu được sử dụng kinh phí chi thường xuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và quyết định mức chi trả thu nhập tương xứng với nhiệm vụ được giao.

Về tiền lương khu vực tư, tiếp tục tăng lương tối thiểu vùng, đảm bảo tiền lương đáp ứng được mức sống tối thiểu. Đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, và tính tương quan với tiền lương khu vực công.

Hiện tại bảng lương của các cán bộ, viên chức được tính như sau: Lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng x với hệ số lương tùy theo cấp bậc ngành nghề và mức độ bằng cấp.