Vĩnh Long: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình phục vụ thi công đường cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ

Ngày 22/9/2021, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long Lê Quang Trung đã ký 03 Quyết định về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình phục vụ thi công đường cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ với nhiều hạng mục công trình.

Tại Quyết định số:2500/QĐ-UBND ngày 22/9/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Di dời Hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công đường cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Di dời hệ thống điện chiếu sáng công cộng và hệ thống cấp nước thuộc địa bàn thị xã Bình Minh.

vinh-long-03-hang-muc-1-1632491848.png

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long.

Thứ hai là Quyết định số: 2502/QĐ-UBND ngày 22/9/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Di dời Hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Di dời, xử lý giao cắt đường điện cao thế 110Kv thuộc địa bàn thị xã Bình Minh.

vinh-long-03-hang-muc-2a-1632491847.png
vinh-long-03-hang-muc-2b-1632491847.png
vinh-long-03-hang-muc-2c-1632491848.png
03 quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành ngày 22/9/2021.

Cuối cùng là Quyết định số: 2502/QĐ-UBND ngày 22/9/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Di dời Hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi công công trình đường cao tốc Mỹ Thuận- Cần Thơ, giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hạng mục: Di dời, xử lý giao cắt đường điện trung và hạ thế thuộc địa bàn thị xã Bình Minh.     

Theo đó, với 03 hạng mục theo 03 quyết định nêu trên với tổng mức chi phí đầu tư ước gần 20 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách Trung ương. UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã giao cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã Bình Minh và các cơ quan có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành 03 Quyết định nêu trên.

Trương Vĩnh Anh Duy

Link nội dung: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/vinh-long-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-phuc-vu-thi-cong-duong-cao-toc-my-thuan-can-tho-579256.html