Tiền Giang: Triển khai miễn 100% tiền điện cho cơ sở cách ly

Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang cho biết đã và đang triển khai công tác miễn, giảm tiền điện đợt 4 cho người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, cơ sở cách ly,…

Ngày 31/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP đồng ý với phương án hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 4) cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đề xuất của Bộ Công Thương. 

mien-giam-covid-19-1a-1629084126.jpg
mien-giam-covid-19-1b-1629084144.jpg
Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, giảm giá điện cho các khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố tại thời điểm ngày 30/7/2021 đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện là 2 tháng tại các kỳ hoá đơn tháng 8 và tháng 9 năm 2021. Cụ thể, giảm 15% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng đến 200kWh/tháng; giảm 10% tiền điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng trên 200kWh/tháng. 

Theo ước tính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt trong đợt 4 khoảng 2.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế đáp ứng các điều kiện: Doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu chi phí hoặc có thu một số khoản chi phí của người phải cách ly theo quy định…

mien-giam-covid-19-2-1629084175.jpg
Ông Nguyễn Văn Vĩnh- Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang và ông Trần Văn Dũng- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang đến thăm một cơ sở cách ly.

Ông Trần Văn Dũng- Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Nằm trong danh sách các tỉnh, thành phía Nam chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Sở Công Thương, phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 các cấp, tiến hành lập danh sách khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt trên phạm vi toàn tỉnh để giảm giá tiền điện…”.

Bên cạnh đó, các cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế được hỗ trợ giảm 100% tiền điện… Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện: 7 tháng kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12/2021.

 

Trương Vĩnh Anh Duy

Link nội dung: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/tien-giang-trien-khai-mien-100-tien-dien-cho-co-so-cach-ly-570381.html