TP Cần Thơ: Phong tỏa cách ly y tế Siêu thị GO để phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 22/7, UBND quận Cái Răng có Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế đối với Công ty TNHH EB Cần Thơ (Siêu thị GO) để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, UBND quận Cái Răng thiết lập phong tỏa cách ly y tế đối với Công ty TNHH EB Cần Thơ (Siêu thị GO) tại lô số 1, khu dân cư Hưng Phú 1, khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng để phòng, chống dịch COVID-19 và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng liên quan ca nhiễm COVID-19.

Thời gian phong tỏa áp dụng từ 0 giờ, ngày 23/7 đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, UBND quận Cái Răng buộc tạm dừng hoạt động, kinh doanh tại Siêu thị GO.

anh-01-4-1627032144.jpg
Siêu thị GO buộc dừng hoạt động, kinh doanh từ 0 giờ, ngày 23/7 đến khi có thông báo mới để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly, tất cả công dân trong khu vực trên không được ra khỏi khu phong tỏa cách ly (trừ trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp khác phải được sự đồng ý của Chính quyền địa phương) tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế (đặc biệt là các biện pháp 5K).

Văn Dương - Hồng Ân

Link nội dung: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/tp-can-tho-phong-toa-cach-ly-y-te-sieu-thi-go-de-phong-chong-dich-covid-19-564785.html