Kiên Giang: Thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Vĩnh Thuận để phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 14/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 150/QĐ-BCĐ thiết lập vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Vĩnh Thuận.

Theo đó, vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 là toàn bộ các hộ dân từ Trại tôm giống Bền Lợi, Tổ 39 đến Cống Bà Bang, cuối Tổ 43 (khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận). Thời gian thiết lập từ 18 giờ ngày 14/7/2021 đến 18 giờ ngày 4/8/2021.

anh-01-1626274944.jpg
Vùng cách ly y tế, điểm đầu Trại tôm giống Bền Lợi, tổ 39, khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận.

Các khu vực này thực hiện cách ly y tế để khử khuẩn, khoanh vùng, điều tra, truy vết, ngăn dịch COVID-19 lây lan ra cộng đồng do có liên quan đến trường hợp nhiễm COVID-19. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị các hộ dân, tổ chức, cá nhân thuộc vùng cách ly y tế có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định, nội quy, hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 của các cơ quan chức năng trong thời gian cách ly y tế.

anh-02-1626274944.jpg
Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát người ra vào vùng cách ly y tế tại khu vực khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận.

Văn Dương

Link nội dung: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/kien-giang-thiet-lap-vung-cach-ly-y-te-tai-huyen-vinh-thuan-de-phong-chong-dich-benh-covid-19-562862.html