Kiên Giang: Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 14/7

Chiều ngày 13/7, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Lâm Minh Thành có Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang quyết định thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh trong vòng 17 ngày, kể từ 0 giờ, ngày 14/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021, theo nguyên tắc không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế), đặc biệt đeo khẩu trang, khai báo y tế trung thực.

anh-01-7-1626184034.jpg
Ngày 13/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang ngừng tiếp nhận bệnh nhân vì liên quan đến 8 ca nghi mắc COVID-19. Ảnh: Phương Vũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, đặc biệt là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho phép từng địa phương căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh cụ thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thống nhất với cấp ủy quyết định việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với từng địa bàn, khu vực đang có ổ dịch.

anh-02-7-1626184076.jpg
Cơ quan chức năng giăng dây, phong tỏa nhà nghỉ 84 trên địa bàn Khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2 ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Yêu cầu toàn thể nhân dân trong tỉnh tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

 

Văn Dương

Link nội dung: https://www.giaitri.thoibaovhnt.com.vn/kien-giang-thuc-hien-gian-cach-xa-hoi-theo-chi-thi-15-tren-toan-tinh-tu-0-gio-ngay-147-562739.html