Pháp luật

80 triệu CCCD sẽ có 'số phận' ra sao nếu Bộ Công an thông qua mẫu CCCD mới?

Nếu như Luật Căn cước công dân được thông qua, giá trị của 80 triệu thẻ đã cấp thời gian qua cho người dân sẽ ra sao là điều nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.